top of page
Velkommen til ålegræs netværket!

Dette er den første udgave af en platform, hvis funktion er at samle lokale som er interesseret i enden at få fjernet ålegræs fra deres lokale strande og for dem som er interesseret i at fjerne ålegræsset og sælge det videre 

Spottere og indsamlere 

Du har nu taget første skridt mod at hjælpe med at nyttegøre alt den ålegræs der skylder op, samtidig med at du hjælper til med at skabe renere og mere indbydende strande. 

Platformen fungere som et socialt medie, hvor man har en bruger. Man vil kunne tilmelde sig som spotter og indsamler

Spotter: Du er med i et strand laug, eller også befinder du dig ofte på en strand som du gerne ser mere ren for ålegræs og gerne vil bidrage til netop dette.

Indsamler: Du er landmand og har både traktor og græs enge til rådighed og ønsker at tjene ekstra på at sælge tørret ålegræs.

 

Bliv en del af en ålegræs gruppe nær dig!
Welcome to the eelgrass network!

This is the first edition of a platform whose function is to bring together locals who are interested in eventually removing eelgrass from their local beaches and those interested in the removal and reselling of it.

Spotters and collectors

You have now taken the first step towards helping to make use of all the eelgrass that washes ashore, while simultaneously helping to create cleaner and more inviting beaches. The platform functions as a social media where you have a user. You will be able to register as a spotter and collector

Spotter: You are in a beach guild, or you are often on a beach that you would like to see cleaner of eelgrass and would like to contribute to this very thing.

Collector: You are a farmer with the necessary equipment and available land and want to earn extra by selling dried eelgrass.

Become part of an eelgrass group near you!
bottom of page